Кір та дезінфекція повітря

В Україні продовжує зростати захворюваність на кір. А це означає, що проведені заходи недостатньо ефективні і, поряд з вакцинацією, потрібно вводити весь доступний комплекс профілактичних заходів для стримування подальшого зростання захворюваності.

Кір належить до захворювань, які передаються повітряним шляхом. Тому питання ефективної дезінфекції повітря, як способу переривання передачі збудника до сприйнятливого організму, є особливо актуальним і затребуваним.

Розглянемо основні методи дезінфекції повітря:

Перший, механічна вентиляція — найкращий і найдорожчий спосіб очищення повітряного середовища в приміщенні. І якщо вам пощастило працювати в будівлі, де працює механічна вентиляція, то прийшов час все-таки розібратися з таким поняттям, як кратність повітрообміну. Робота механічної вентиляції має забезпечувати правильний рух повітря (з «чистих» приміщень в «брудні») та кратність повітрообміну за витяжкою не нижче 6-ти (для нових будівель 10-12).

Якщо робота механічної вентиляції не відповідає зазначеним критеріям, шукайте можливості виправити дану ситуацію. Пам’ятайте, що механічна вентиляція, яка працює неправильно, значно підвищує ризики передачі інфекцій через повітря.

Покладатися тільки на природну вентиляцію (другий метод) в питаннях очищення повітря дуже наївно і нерозумно. Особливо, це стосується тренерів, які «професійно» викладають питання інфекційного контролю.

Головними особливостями використання природної вентиляції є її повна залежність від погодних умов і висока мінливість. Тому, незважаючи на її доступність і дешевизну, вона може використовуватися тільки в комплексі з іншими профілактичними заходами. Для особливо недовірливих наведемо цитату проф. Едварда Нарделла:

З нашою думкою про портативні очищувачі повітря (з НЕРА-фільтрами або ультрафіолетом) можна ознайомитись в статті «Наукове» обгрунтування ефективності роботи рециркуляторів.

Якщо бажаєте фільтрувати повітря (далеко не дешевий варіант), використовуйте для очищення повітря тільки фільтри тонкої очистки повітря (НЕРА, не нижче Н13).

Пятий, порівняно дешевий і доступний метод — дезінфекція повітря за допомогою ультрафіолету. Відкриті опромінювачі, які найбільш поширені в Україні, через конструктивні особливості не зовсім підходять для профілактики повітряно-крапельних інфекцій, здебільшого через неможливість роботи в присутності людей.

Тільки екрановані бактерицидні опромінювачі мають достатній потенціал для ефективної дезінфекції повітря. Ще б пак — при їх роботі в присутності людей постійно знезаражується ультрафіолетом близько чверті об’єму всього приміщення. До речі, ще з 40-х років минулого століття було доказано ефективність екранованих опромінювачів в профілактиці кору в навчальних закладах (The environmental control of epidemic contagion: i. an epidemiologic study of radiant disinfection of air in day schools; Wells, Am J Hygiene, 35:97-121, 1942).

Використовуйте тільки ефективні методи дезінфекції повітря в приміщеннях.

Обирайте кращих!

Корь и дезинфекция воздуха

В Украине продолжает расти заболеваемость корью. А это значит, что проведенные мероприятия недостаточно эффективны и, наряду с вакцинацией, нужно вводить весь доступный комплекс профилактических мер по сдерживанию дальнейшего роста заболеваемости.

Корь относится к заболеваниям, которые передаются по воздуху. Поэтому вопрос эффективной дезинфекции воздуха, как способа прерывания передачи возбудителя к восприимчивому организму, особенно актуальный и востребованный.

Рассмотрим основные методы дезинфекции воздуха:

Первый, механическая вентиляция — лучший и самый дорогой способ очистки воздушной среды в помещении. И если вам посчастливилось работать в здании, где работает механическая вентиляция, то пришло время все-таки разобраться с таким понятием, как кратность воздухообмена. Работа механической вентиляции должна обеспечивать правильное движение воздуха (из «чистых» помещений в «грязные») и кратность воздухообмена по вытяжке не ниже 6-ти (для новых зданий 10-12).

Если работа механической вентиляции не соответствует указанным критериям, ищите возможности исправить данную ситуацию. Помните, что механическая вентиляция, которая работает неправильно, значительно повышает риски передачи инфекций через воздух.

Полагаться только на естественную вентиляцию (второй метод) в вопросах очистки воздуха очень наивно и глупо. Особенно это касается тренеров, которые «профессионально» выкладают вопрос инфекционного контроля.

Главными особенностями использования естественной вентиляции является ее полная зависимость от погодных условий и высокая изменчивость. Поэтому, несмотря на ее доступность и дешевизну, она может использоваться только в комплексе с другими профилактическими мерами. Для особо недоверчивых приведем цитату проф. Эдварда Нарделли:

Наше мнение о портативных очистителях воздуха (с НЕРА-фильтрами или ультрафиолетом) изложено в статье «Научное» обоснование эффективности работы рециркуляторов.

Если хотите фильтровать воздух (далеко не дешевый вариант), используйте для очистки воздуха только фильтры тонкой очистки воздуха (НЕРА, не ниже Н13).

Пятый, сравнительно дешевый и доступный метод — дезинфекция воздуха с помощью ультрафиолета. Открытые облучатели, которые наиболее распространены в Украине, в силу конструктивных особенностей не совсем подходят для профилактики воздушно-капельных инфекций, в основном из-за невозможности работы в присутствии людей.

Только экранированные бактерицидные облучатели имеют достаточный потенциал для эффективной дезинфекции воздуха. Еще бы — при их работе в присутствии людей постоянно обеззараживается ультрафиолетом около четверти объема всего помещения. Кстати, еще с 40-х годов прошлого века было доказано эффективность экранированных облучателей в профилактике кори в учебных заведениях (The environmental control of epidemic contagion: i. An epidemiologic study of radiant disinfection of air in day schools; Wells, Am J Hygiene, 35: 97-121, 1942).

Используйте только эффктивные методы дезинфекции воздуха в помещениях.

Выбирайте лучших!

«Наукове» обґрунтування ефективності роботи рециркуляторів

Нас тут намагалися спіймати на некомпетентності щодо рециркуляторів та скинули статтю, яка нібито доводить їх фантастичну ефективність. Зі статтею можна ознайомитись за цим посиланням, але не марнуйте час😁😁😁 Ми її проаналізували та зараз про це Вам розповімо.

Відразу зауважимо, що це типовий приклад «наукової» статті, метою якої є не дослідження дезінфекції повітря за допомогою рециркуляторів, а демонстрація їх величної ефективності шляхом нехтування логічного мислення та здорового глузду.

Коротко визначимо критичні моменти:
1) рециркулятори із статті забезпечують лише двократний повітрообмін, тобто відразу дуже низька швидкість очищення повітря. В рециркуляторах до всього використовують фільтри типу MERV 6, які не рекомендуються для використання в медичних закладах.

2) ефективність рециркуляторів оцінюють, — увага!))) — не виключаючи інші фактори дезінфекції повітря. Тобто в закладі активно використовують як механічну, так і природню вентиляції. При цьому природня вентиляція — найваріабільніший показник, який нівелює достовірність дослідження

3) ефективність хотіли показати в палатах, холі та кімнаті біобезпеки. В холі та кімнаті біобезпеки відразу не вийшло😎. Тож взяли середній параметр по палатах, але абсолютно не врахували те, що в 20% палат не було ніякого ефекту. Навіть ставало ще гірше. Це свідчить лише про те, що ніякого впливу на дезінфекцію повітря рециркулятори не показують.

4) В розкладці по місяцях теж тільки автори бачать позитивні зміни. Ми ж бачимо, що в майже половині досліджуваного періоду не спостерігалося жодного ефекту. Стає зовсім не зрозуміло, коли саме почнуть працювати рециркулятори, після їх встановлення, скільки чекати та що очікувати)))

5) не всі мікроорганізми, по яких досліджували ефективність рециркуляторів, мають властивості аерогенної передачі. Питання доцільності їх виявлення в рамках цього дослідження залишається відкритим.

6) ну, й на останок наше найулюбленіше. Цю сумнівну ефективність ви можете отримати лише за майже 2 000 доларів на кімнату. Використовуйте з задоволенням😁😁😁

А краще не використовуйте!

Торгова компанія UV-BLAZE. Всі права захищені